Etusivu

Palvelut

Spiralia Oy auttaa asiakkaitaan muutostilanteissa kohti hallittua kasvun kierrettä. Palvelutarjonta rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: palvelut muutosvaiheessa oleville pk-yrityksille, puhtaaseen liiketoimintaan liittyvät selvitykset sekä kasvustrategiat ja niiden toteuttaminen.

Pk-yritykset ja
muutos

Palvelut pk-yrityksille on kohdistettu erityisesti muutosvaiheen hallintaan.

Kyseessä voi olla kasvu-uralle pääseminen, liiketoiminnan uudistaminen, omistajanvaihdokset, liiketoiminnan hallittu lopettaminen tai yritysfuusio. Strategian päivittäminen ja sen toimeenpano ovat muutostilanteen ensimmäisiä askeleita.

Juha Määtällä on vuosien kokemus eri alojen yritysten rahoituksen, tuotannon ja tiimien uudistamisesta.

Kasvu puhtaasta
teknologiasta

Puhdas teknologia on yksi vahvimmista liiketoimintaan vaikuttavista megatrendeistä.

Spiralia Oy:n vahvuutena on ympäristöliiketoiminnan tuntemus ja vahva osaaminen alalta.

Yritys tarjoaa energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ympäristöliiketoimintaa palvelevia taustaselvityksiä ja tukea niitä hyödyntävien liiketoimintamallien käyttöönottoon.

Kasvu- ja
aluestrategiat

Yritysten ja alueiden kasvua on helpompi toteuttaa rohkean, mutta realistisen kasvustrategian avulla.

Spiralia Oy tukee yritysten, maakuntien ja kuntien kasvun strategiaprosesseja sekä niiden viemistä käytäntöön. Korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö luo pohjan menestykselle.

Vuosien varrella Juha Määttä on kehittänyt korkeakoulujen yritysyhteistyötä mm. Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT:n, LAMK:n ja Metropolia AMK:n kanssa.

Spiralia Oy räätälöi palvelut asiakasyrityksen tarpeiden mukaan.
Ota yhteyttä ja varaa maksuton kartoituskäynti!

Yrityksestä

Spiralia Oy:n toimitusjohtaja, DI Juha Määttä on ollut mukana yli 20 yrityksen kasvuprosessissa. Työ on sisältänyt strategioiden rakentamista ja niiden tuomista käytännön tasolle, tuotekehitystä, rahoituksen hankintaa ja verkostojen kasvattamista.

Juhan toimintatapana on aito yrityslähtöisyys – tulokset mitataan euroissa ja työpaikoissa puheiden sijaan. Ympäristöalan megatrendissä Juha on ollut mukana jo 1990-luvulta lähtien näkemässä ja toteuttamassa muutosta, jossa lainsäädäntävetoinen toiminta muuntuu markkinavetoiseksi. Puhtaan teknologian hyödyntämismahdollisuuksia on nähtävissä lähes kaikilla toimialoilla ja niihin kannattaa tarttua.

Tutustu Juhaan LinkedInissä.

Juha Määttä